monique

Home/Monique van Dam

Over Monique van Dam

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Monique van Dam has created 2 blog entries.

Waarheen met Ammoniak op veen?

Ammoniak reductie op veen vraagt een specifieke insteek vanwege de hoge N-levering van de grond, de gebruikte mestaanwendingsmethoden, de beperkte hoeveelheid snijmaïs in het rantsoen en de ontwatering. Daarom is het praktijknetwerk 'Waarheen met Ammoniak op veen?' gestart, zodat melkveehouders extra kennis krijgen over kosteneffectieve maatregelen die zorgen voor vermindering van de ammoniakemissie op het [...]

2018-03-09T16:59:59+01:00

Kennisloket

KTC levert expertise, kennis en data om veenweidenspecifieke vragen die er leven bij individuele ondernemers, provincies, onderwijsinstellingen en waterschappen te kunnen beantwoorden. Het kennisloket is opgericht om een gedegen dataset op te bouwen, onder andere op het gebied van: grondwaterstanden, bodemtemperatuur, draagkracht, gewasopbrengsten, graskwaliteit en waterkwaliteit. Met deze dataset kunnen beleidsondersteunende vragen, vragen van ondernemers [...]

2015-12-23T20:05:02+01:00