Om de kennis van ammoniakemissie en de praktische maatregelen om dit te reduceren voor het Hoger Agrarisch Onderwijs beschikbaar te maken, is in samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten een lespakket ontwikkeld. Dit lespakket is samengesteld op basis van de kennis/expertise vanuit het praktijknetwerk ‘Waarheen met Ammoniak op veen?

Het lespakket bestaat uit een drie delen: twee theoretische delen en een casus van een melkveebedrijf, waarbij de Kringloopwijzer als uitgangspunt dient. Een toelichting op de leerdoelen en indeling van het lespakket is hier te vinden. Onderstaand zijn de verschillende onderdelen van het lespakket te downloaden.