Op twee melkveebedrijven in Stolwijk is een pilot met Peilgestuurde Onderwaterdrainage gestart. Samen met melkveehouders wordt de praktische en economische haalbaarheid van het systeem verkent.
Onderwaterdrainage draagt bij aan het beperken van bodemdaling, doordat onderwaterdrains in droge perioden het slootwater tot in het midden van de percelen infiltreren. Daardoor droogt de veengrond minder uit en klinkt deze minder in. In natte perioden zorgen de onderwaterdrains voor een betere ontwatering, wat leidt tot een verhoogde draagkracht. Peilgestuurde onderwaterdrainage geeft een nieuwe impuls aan onderwaterdrainage doordat de onderwaterdrains aangesloten zijn op een pompput, waardoor het peil in de drains onafhankelijk van het slootpeil gestuurd kan worden.

Lees meer over het onderzoek naar Peilgestuurde Onderwaterdrainage.

Voor meer informatie over het systeem achter Peilgestuurde Onderwaterdrainage lees het artikel ‘Sturen met water levert veel op’.