Project omschrijving

Calcium/magnesium proef op KTC Zegveld.

 

Calcium: Magnesium op veen

Beïnvloeding grasproductie middels Calcium: Magnesium verhouding in de bodem?!

Wat: Experiment met diverse kalksoorten, om de invloed van de Calcium: Magnesium (Ca:Mg) verhouding op de grasproductie te onderzoeken.

Waarom: In een eerder experiment is een significante relatie gevonden tussen de Ca:Mg verhouding en de stikstofopbrengst van het gras bij o kg stikstof toediening. In deze tweede fase van dit experiment wordt dit verband verder onderzocht.

Hoe: Op vijf proefvelden, in Zegveld en de regio, worden diverse kalksoorten toegediend. Daarbij worden Calcium en Magnesium in verschillende verbindingen toegediend, namelijk: CaCO3, MgCO3, CaSO4 en MgSO4. De proefvelden worden in de winter bekalkt en vervolgens worden er in de zomer en het najaar bodemmonsters onderzocht om het effect op de Ca:Mg verhouding in de bodem en de pH van de bodem te bepalen. Ook worden er opbrengstbepalingen uitgevoerd om de grasopbrengst en –kwaliteit vast te stellen.

Doel: Onderzoeken of de grasproductie via het aanpassen van de Ca:Mg verhouding in de grond te beïnvloeden is. Door de Ca:Mg verhouding sterker te beïnvloeden dan de pH, in verband met het effect op veenmineralisatie.

Opdrachtgever: Louis Bolk Instituut

Uitvoering: KTC Zegveld