Beweiding

/Beweiding

Overzicht van experimenten op het KTC Zegveld rondom het thema beweiding.

Huiskavel Beweiden

2016-04-14T09:53:01+00:00

De uitdaging van Huiskavel Beweiden is om het beweiden van een grote koppel koeien op een relatief kleine huiskavel mogelijk te maken. Omdat een relatief kleine huiskavel vooral het gevolg is van schaalvergroting is het doel vooral beweidingsystemen te ontwikkelen voor grote koppels op een kleine huiskavel die passen bij het westelijk veenweidegebied. […]