Bodem

/Bodem

Experimenten op het KTC Zegveld die te maken hebben met het thema bodem.

Alternatieve Mesttoediening

2016-04-14T09:51:03+00:00

Reductie ammoniakemissie bij mesttoediening door extra watergebruik! Wat: Onderzoek naar mesttoedieningssystemen in combinatie met verdunning en/of besproeien met water die de ammoniakemissie beperken. Waarom: Voor een lagere emissie van ammoniak is het wenselijk dat de emissie bij toediening van mest fors omlaag gaat. Hiervoor lijken een aantal oplossingen mogelijk waarbij mest toegediend wordt in combinatie [...]