Water

Home/Water

Sturen op nutriënten

2016-04-14T09:52:50+01:00

Sturen op nutriënten Data van sturen op nutriënten levert nieuwe inzichten in bodemprocessen! Wat: In het experiment Sturen op Nutriënten wordt kennis ontwikkeld rondom de beschikbaarheid van nutriënten als gevolg van een dynamisch peilbeheer. Waarom: Om te bepalen op welk moment meststoffen het beste toegediend kunnen worden, en hoe met de grondwaterstand op de nutriëntenhuishouding [...]