Programma’s

/Programma’s
­

Proeftuin Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard wil samen met agrariërs nieuwe duurzame verdienmodellen voor de melkveehouderij in het veenweidengebied ontwikkelen. Daarvoor starten er diverse pilots in het gebied om nieuwe verdienmodellen te verkennen. Zo starten er pilots met peilgestuurde […]

Waarheen met Ammoniak op veen?

Ammoniak reductie op veen vraagt een specifieke insteek vanwege de hoge N-levering van de grond, de gebruikte mestaanwendingsmethoden, de beperkte hoeveelheid snijmaïs in het rantsoen en de ontwatering. Daarom is het praktijknetwerk ‘Waarheen met Ammoniak […]

Kennisloket

KTC levert expertise, kennis en data om veenweidenspecifieke vragen die er leven bij individuele ondernemers, provincies, onderwijsinstellingen en waterschappen te kunnen beantwoorden. Het kennisloket is opgericht om een gedegen dataset op te bouwen, onder andere […]