FAQ items aan het laden...
Home2020-01-15T19:11:34+01:00
Ga naar de hoofdlocatie op Oude Meije 18
Ga naar de Hoogwaterboerderij op Oude Meije 14
KTC Zegveld is het decor voor testen met vier verschillende bedrijfsstijlen voor de Veenweiden.

Bedrijfssystemen

Wat werkt wel en wat niet? KTC Zegveld ontwikkelt en test inno- vatieve bedrijfssystemen op veen.

Experimenten

Experimenteren en innoveren op een unieke locatie: middenin het veenweidegebied.

Programma's

Kennisontwikkeling en kennisdeling voor Veenweiden specifieke vragen.

Experimenten

Experimenteren en innoveren op locatie!

KTC Zegveld vormt de perfecte locatie om innovaties ten behoeve van stakeholders zoals ondernemers, bedrijfsleven, beleidsmakers en bestuurders, te onderzoeken, testen en delen. Op de proefboerderij worden waardevolle datareeksen opgebouwd en voortgezet op het gebied van onder andere onderwaterdrainage, metingen rondom bodemdaling, waterkwaliteit en fosfaat evenwichtsbemesting. Sommige van deze experimenten lopen al ruim 10 jaar en leveren daarmee een unieke dataset. Naast de lopende experimenten op haar eigen locatie biedt KTC haar expertise en faciliteiten ook aan voor de aanleg en onderhoud van proefvelden in de regio gericht op thema’s als bodem, water, productie van gewassen en natuurbeheer.

Bekijk hier de experimenten

Programma’s

Evenementen

De innovatieve omgeving, prima faciliteiten en de beschikking over mensen die de nieuwste kennis op een aantrekkelijke wijze kunnen overbrengen, maken KTC Zegveld tot een uitermate geschikte trainingslocatie. Voor scholieren en studenten vanuit het agrarisch onderwijs, maar zeker ook als opleidings- en bijscholingsplaats voor melkveehouders, adviseurs, controleurs of ambtenaren.

Samen met het agrarisch onderwijs en trainingsbureaus is KTC Zegveld een belangrijke plaats voor praktijkgerichte trainingen en een inspiratieplek voor vernieuwing. Met de gecreëerde slaapgelegenheid is KTC Zegveld zeer geschikt als locatie voor meerdaagse trainingen en cursussen.

Lees meer over evenementen
Veenweiden vakdag op KTC in Zegveld.

 Kennis Transfer Centrum (KTC) Zegveld

Dé locatie voor  onderzoek, kennisdeling en innovatie in de Veenweiden!