Jantine

Home/Jantine

Over Jantine

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Jantine has created 8 blog entries.

Koeien melken op een bodem van pap

Voor het klimaat moet het Groene Hart vernatten. Maar, kan je op een veel natter weiland nog wel een boterham verdienen met koeien en gras? Om die vraag draait het vijf jaar durende experiment met de hoogwaterboerderij in Zegveld, midden in het veenweidegebied bij Woerden. >> Lees verder in het artikel Groene Hart, juni 2020

2020-06-11T10:53:38+01:00

Ontdekkingstocht naar effect hoog grondwaterpeil

Is het mogelijk melkvee te houden onder natte omstandigheden op veengrond? Wat heeft een hoog grondwaterpeil voor gevolgen voor de massa en kwaliteit van gras en voor de economie van het melkveebedrijf? Met die vragen is KTC Zegveld aan de slag op de Hoogwaterboerderij. De uitdaging: ontdekken wat een hoog grondwaterpeil voor boer, bedrijf en [...]

2020-06-11T10:54:12+01:00

0-meting als vertrekpunt voor onderzoek

Het eerste jaar van de Hoogwaterboerderij is een inregel- en gewenningsjaar als het gaat om waterpeilen, bodem, grasgroei, diergezondheid en de bedrijfsvoering. Een verandering van zoveel verschillende factoren in een dergelijke korte tijd vraagt echt gewenningstijd van bodem, gras en de koeien met hun graasgedrag. Maar ook de voerderwinning en tijdstip van maaien is mogelijk [...]

2020-05-12T11:36:51+01:00

We zijn begonnen op de Hoogwaterboerderij!

Werken aan een blijvende rol voor landbouw onder natte omstandigheden Kun je blijven boeren bij een grondwaterpeil van 20 cm beneden maaiveld? In het programma Boeren bij Hoog Water van het Veenweiden Innovatiecentrum verkennen we de mogelijkheden. Daarvoor hebben we de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld ingericht met o.a. een waterinfiltratiesysteem. We werken met 3 [...]

2020-05-12T20:56:26+01:00

Kennismaken met de Hoogwaterboerderij

Beste geïnteresseerde in de Hoogwaterboerderij en Boeren Bij Hoog water, We zijn inmiddels begonnen met onze experimenten op de Hoogwaterboerderij. Omdat een bijeenkomst met genodigden er door de corona maatregelen (voorlopig) niet in zit, komt de geplande datum van 11 juni dan ook te vervallen. We houden zoveel mogelijk via filmpjes, foto’s en nieuwsbrieven op [...]

2020-04-28T08:50:27+01:00

Draaien aan de knoppen van de Hoogwaterboerderij

We zoeken de grenzen op van verschillende bedrijfsfactoren zoals waterpeil, voeding, beweiding, bemesting en veerassen. En monitoren 3 jaar wat het effect daarvan is op bodem, water, biodiversiteit, economie en meer. De uitkomsten en verschillen van de bedrijfssystemen brengen we in kaart. Op de Hoogwaterboerderij onderzoeken we de impact van de nadelige gevolgen van [...]

2020-02-10T14:45:31+01:00

Start Hoogwaterboerderij

Kun je blijven boeren bij een hoog grondwaterpeil  en hoe dan? Met die vraag gaan we op de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld aan de slag. Ontdekken, grenzen verkennen en verleggen, maar vooral: open en eerlijk onderzoeken wat kan en niet kan. Het grondwaterpeil omhoog zetten heeft consequenties voor de melkveehouderij. Met name op onderstaande thema’s [...]

2020-02-18T15:23:58+01:00