Programma’s

Home/Programma's

Overzicht van programma’s die draaien op het KTC in Zegveld of waarbij het KTC betrokken is.

Praktijkomgeving voor klimaatneutrale landbouw

De transitie naar klimaatneutrale landbouw is een proces van ‘trial and error’. In de praktijk blijkt immers of nieuwe inzichten, innovatie en techniek écht effectief en economisch haalbaar zijn, en maatschappelijk geaccepteerde oplossingsrichtingen opleveren. KTC Zegveld biedt een LivingLab; een ­praktijk­gerichte omgeving om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en direct te toetsen op hun lange termijn [...]

2018-07-03T14:20:52+01:00

Proeftuin Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard wil samen met agrariërs nieuwe duurzame verdienmodellen voor de melkveehouderij in het veenweidengebied ontwikkelen. Daarvoor starten er diverse pilots in het gebied om nieuwe verdienmodellen te verkennen. Zo starten er pilots met peilgestuurde onderwaterdrainage, verschillende soorten natte teelten en kruiden in het grasland. Deze pilots starten vooruitlopend op de 'Proeftuin Krimpenerwaard'. Een programma dat [...]

2018-07-03T14:17:46+01:00

Waarheen met Ammoniak op veen?

Ammoniak reductie op veen vraagt een specifieke insteek vanwege de hoge N-levering van de grond, de gebruikte mestaanwendingsmethoden, de beperkte hoeveelheid snijmaïs in het rantsoen en de ontwatering. Daarom is het praktijknetwerk 'Waarheen met Ammoniak op veen?' gestart, zodat melkveehouders extra kennis krijgen over kosteneffectieve maatregelen die zorgen voor vermindering van de ammoniakemissie op het [...]

2018-03-09T16:59:59+01:00

Kennisloket

KTC levert expertise, kennis en data om veenweidenspecifieke vragen die er leven bij individuele ondernemers, provincies, onderwijsinstellingen en waterschappen te kunnen beantwoorden. Het kennisloket is opgericht om een gedegen dataset op te bouwen, onder andere op het gebied van: grondwaterstanden, bodemtemperatuur, draagkracht, gewasopbrengsten, graskwaliteit en waterkwaliteit. Met deze dataset kunnen beleidsondersteunende vragen, vragen van ondernemers [...]

2015-12-23T20:05:02+01:00