Onderzoek naar blijvende rol voor landbouw onder natte omstandigheden

Zegveld – Kun je boer blijven bij een hoog grondwaterpeil? Wat heeft dat voor gevolgen voor de economie van een melkveebedrijf en wat doet het met de uitstoot van broeikasgassen?

Lees verder in de Agraaf – nr. 6 | zaterdag 14 maart 2020