De transitie naar klimaatneutrale landbouw is een proces van ‘trial and error’. In de praktijk blijkt immers of nieuwe inzichten, innovatie en techniek écht effectief en economisch haalbaar zijn, en maatschappelijk geaccepteerde oplossingsrichtingen opleveren. KTC Zegveld biedt een LivingLab; een ­praktijk­gerichte omgeving om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en direct te toetsen op hun lange termijn perspectieven in de dagelijkse praktijk in veenweidengebieden.

Waar gaat het over?
Vanuit een integrale benadering onderzoeken we aan welke knoppen gedraaid kan of moet worden om de transitie naar klimaatneutrale landbouw op veen te versnellen. Dan gaat het o.a. over onderzoek en ontwikkelperspectieven op het gebied van: