Onderneem mee met KTC!

Ga mee voorop en vooruit in de veenweiden

Het Kennis Transfer Center Zegveld gaat een nieuwe fase in. Met de aankoop van buurgrond en -gebouwen, kan sneller en professioneler op praktijkniveau worden toegewerkt naar duurzame bedrijfsmodellen op veen. Een belangrijke stap in de transitie naar toekomstbestendige landbouw. KTC Zegveld wordt daarmee nog meer een dynamische kennis-en ontwikkelomgeving voor melkveehouders, bedrijfsleven, onderzoekers, beleidmakers en bestuurders. Gericht op de toekomst, met focus op behoud en leefbaarheid van de veenweiden voor bewoners en gebruikers.

Ontwikkeling van optimale toekomststrategieën
‘Buurmans grond komt maar één keer te koop’ is een waarheid als een koe. En biedt in dit geval KTC Zegveld een unieke kans op verdubbeling van de huiskavel. Hierdoor ontstaat letterlijk en figuurlijk meer experimenteerruimte om nieuwe bedrijfsconcepten te onderzoeken, ontwikkelen en te testen. Concepten en innovaties die aansluiten op vragen op het gebied van extensivering van bedrijfsprocessen, verhoging van biodiversiteit, voedselkwaliteit, regionale kringlopen, bodemdaling, natuurontwikkeling en broeikasgassen. Daarvoor is op 90 ha meer ruimte dan op 45.

KTC Zegveld wil die gebruiken om samen met deelnemers, participanten en opdrachtgevers te werken aan bedrijfsconcepten die werken voor de boeren, bijdragen aan het behoud van het veenweidegebied, antwoorden geven op maatschappelijke opgaven en kunnen rekenen op draagvlak in de samenleving. En dat is belangrijk voor de toekomst van de melkveehouderij.

DOWNLOAD DE BROCHURE
OnderneemMee

Participeren is meer dan investeren

Met opdrachten voor bovenstaande onderzoekstrajecten zorgt KTC Zegveld voor een verantwoorde en betrouwbare financiële basis. KTC Zegveld is een coöperatie met ondernemers en partners uit het bedrijfsleven als aandeelhouders.

Het bestuur wordt gevormd door leden van de coöperatie. De diversiteit aan leden met elk hun eigen achtergrond en expertise, zorgt voor meerwaarde van KTC Zegveld; vanuit de volle breedte aan invalshoeken en belangen, samen investeren in de ontwikkeling van duurzame bedrijfsmodellen op veen. Dat helpt bij de ontwikkeling van landbouwvisie en beleid en stimuleert oplossingsgericht ondernemen. Participeren in KTC Zegveld betekent voorop lopen en vooruit komen!

Doe mee en deel mee!
Bent u geïnteresseerd in de kansen en mogelijkheden die KTC Zegveld biedt of wilt u participeren in KTC Zegveld?

Download inschrijfformulier nieuwe participanten

    Dit klinkt interessant, hier wil ik graag meer van weten

    Naam: *

    E-mailadres: *

    Telefoonnummer: *

    (*Zijn verplichte velden)