Kennis Transfer Centrum (KTC) Zegveld: dé locatie voor onderzoek, kennisdeling en innovatie in de veenweiden!

Het KTC Zegveld is dé locatie waar gebruikers van de kennis, zoals ondernemers, bedrijfsleven, beleidsmakers en bestuurders, elkaar kunnen treffen en/of in gesprek gaan met de onderzoekers en kenniswerkers. De in 2014 opgerichte Coöperatie KTC Zegveld wil de voormalige proefboerderij Zegveld daarmee verder laten uitgroeien tot een centrale plaats waar gebiedsgerichte kennis ontwikkeld en gedeeld wordt. 

De proefboerderij in Zegveld heeft van oudsher een sterke binding met de regio en bewezen toegevoegde waarde in het unieke veenweidengebied. Juist vanwege deze bijzondere eigenschappen van dit gebied en de daarbij horende problematiek en uitdagingen, was en is het regionale karakter van de proefboerderij belangrijk. Midden in de veenweiden, tussen de veehouders, ondernemers en bewoners van het gebied. De perfecte locatie om innovaties ten behoeve van deze stakeholders te onderzoeken, testen en delen.
Begin 2014 is de voormalige proefboerderij Zegveld als onderdeel van Wageningen UR overgenomen door de Coöperatie KTC Zegveld. Het KTC is een coöperatie met ondernemers en partners uit het bedrijfsleven als aandeelhouders. De coöperatie wordt bestuurt door een bestuur waarin leden uit de coöperatie plaats nemen.

Missie KTC: Faciliteren van ondernemers, overheid, onderwijs en bedrijfsleven bij de ontwikkeling van gebiedsgerichte innovaties, kennis en kunde in het westelijke veenweide met behulp van participanten en via het VIC en haar partners.

In de jaren ’60 is op initiatief van boerenstandsorganisaties Proefboerderij Zegveld opgericht. De proefboerderij had als doel praktijkkennis voor boeren te ontwikkelen om zodoende de productie en kwaliteit van melk te verbeteren. Een innovatief concept vanuit een collectiviteitgedachte: gezamenlijk investeren om zodoende de kosten per veehouder laag te houden. Het bleek een succesvolle formule om de gewenste productievermeerdering een impuls te geven. In de negentiger jaren maakten de boerenstandsorganisaties de keuze om de proefboerderij organisatorisch en ­ financieel te verbinden aan Wageningen UR. Naast de beoogde wisselwerking in kennis zouden daarmee tevens de mogelijkheden voor ­ financiering van kennisontwikkeling toenemen. Echter, tijden en inzichten veranderen. Eigen exploitatie van regionale proefboerderijen past niet meer bij de strategie en het beleid van Wageningen UR en daarmee komt de proefboerderij in de verkoop. De voorgenomen verkoop heeft in 2012 geleid tot de oprichting van een aankoopgroep die kansen zag voor een waardevolle, toekomstbestendige en bedrijfsmatige doorontwikkeling van proefboerderij Zegveld. Begin 2014 heeft deze aankoopgroep de voormalige proefboerderij Zegveld als onderdeel van Wageningen UR overgenomen onder de naam Coöperatie KTC Zegveld. Het KTC is een coöperatie met ondernemers en partners uit het bedrijfsleven als aandeelhouders. De coöperatie wordt bestuurt door een bestuur waarin leden uit de coöperatie plaats nemen.

Bestuursleden KTC + Portefeuille

Bestuursleden

Cor van der Vaart
Penningmeester
E-mail: cor@vandervaartweb.nl

Barend Meerkerk
Portefeuille: onderzoek
E-mail: b.meerkerk@ppp-agro.nl

Richard Korrel
Portefeuille: verzekeringen
E-mail: richardkorrel@hotmail.com

Jaap Kreuger
E-mail: j.c.kreuger@comveeweb.nl

Adviseurs

Bert de Groot
Advies op gebied van: strategie
E-mail: bert@boerbert.nl

Frank Lenssinck
Advies op gebied van: boerderij, onderzoek, strategie
E-mail: frank@veenweiden.nl

Klaas de Jong
Advies op gebied van: financiële zaken
E-mail: k.de.jong@ppp-agro.nl

Teus Verhoeff
Toegevoegd secretaris
E-mail: t.verhoeff@ppp-agro.nl

Medewerkers KTC

Karel van Houwelingen
E-mail: karel@ktczegveld.nl

Mike Kroes
E-mail: mike@ktczegveld.nl

Youri Egas
E-mail: youri@ktczegveld.nl

Contactgegevens

KTC Zegveld
Oude Meije 18
3474 KM Zegveld
Telefoonnummer: 0172 409 543
administratie@ktczegveld.nl