Partners KTC Zegveld

KTC Zegveld werkt in de projecten die het uitvoert samen met verschillende onderzoeksinstituten, zoals  het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research, en met adviseurs in de zuivelketen, zoals PPP-Agro Advies. Opdrachten worden meestal uitgevoerd in opdracht van overheden en/of partijen in de zuivelketen.

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC)

Een belangrijke partner van KTC Zegveld is het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC). Het VIC is gehuisvest op de locatie van KTC Zegveld. Het VIC ontwikkelt innovaties die vaak op de proefboerderij van KTC Zegveld worden getest en onderzocht. Het VIC is regelmatig (gedelegeerd) opdrachtgever voor de projecten die op het KTC worden uitgevoerd. Daardoor, en door de gezamenlijk huisvesting, is er veel directe uitwisseling van kennis en ervaringen tussen KTC Zegveld en het VIC. Ook in de communicatie werken VIC en KTC Zegveld veel samen.

Lees meer over VIC
Veenweiden innovatiecentrum