Werken aan een blijvende rol voor landbouw onder natte omstandigheden

Kun je blijven boeren bij een grondwaterpeil van 20 cm beneden maaiveld? In het programma Boeren bij Hoog Water van het Veenweiden Innovatiecentrum verkennen we de mogelijkheden. Daarvoor hebben we de Hoogwaterboerderij van KTC Zegveld ingericht met o.a. een waterinfiltratiesysteem. We werken met 3 verschillende rassen: Holstein, Jersey en Blaarkop in een roterend standweidesysteem. Komende 3 jaar gaan we ontdekken wat de effecten hiervan zijn op bodem (en bodemdaling), gewas, diergezondheid, arbeid en inkomen. Net als de bijdrage aan duurzaamheidsdoelen voor klimaat en milieu.

Inrichten van de Hoogwaterboerderij

Ook bij ons op de Hoogwaterboerderij was het tot half maart erg nat op de percelen. Dat maakte het voorbereidende werk op het land lastig. Toch hebben we al flinke stappen gezet:

  1. We hebben onze windmolen (eigenlijk een watermolen) kunnen plaatsen. Die is belangrijk om het slootwater naar de pompput te brengen waarmee het waterinfiltratiesysteem op druk wordt gezet.
  2. De aanleg van het van waterinfiltratiesysteem liep door de natte omstandigheden vertraging op. Maar inmiddels zijn we bezig de laatste drains aan te sluiten op de pompput zodat we het oppervlakte water kunnen infiltreren in de percelen. Het slootwaterpeil is reeds verhoogd naar +/- 25 beneden maaiveld. Hwet grondwaterpeil benadert ondertussen dit niveau al hoewel de droge periode al echt wat waterdruk op de drainbuizen vraagt
  3. Met het drogende weer vanaf half maart, konden we letterlijk meters maken in het aanleggen van de kavelpaden benodigd om de verschillende groepen melkvee naar de percelen te leiden.
  4. En op een zonnige 8 april hadden we ook op de Hoogwaterboerderij de eerste koeiendans!
  5. We melken alle koeien met 2 melkrobots in verschillende groepen. Voor de koeien was de routing van de stal naar de wei en weer terug in verschillende koppels en vanuit de diverse percelen even wennen, maar dat gaat steeds beter. Zij én wij leren elke dag!

Kijk mee

Bekijk meer video’s & vlogs
Hoogwaterboerderij windmolen
Bekijk meer foto’s